NRC on Trump’s ‘Team of Rivals’

According to NRC, Donald Trump is a candidate without an ideology. Trump is advised by people who want to make him presidential, but they feed him with ideas which are often contradictory.According to NRC, Donald Trump is a candidate without an ideology. Trump is advised by people who want to make him presidential, but they feed him with ideas which are often contradictory: “Trump heeft, zoals Abraham Lincoln ooit ook deed, een ‘team of rivals’ benoemd. Ze hebben uiteenlopende belangen. Trump leek twee visies te willen verenigen. Het ene moment pleitte hij voor een Amerika dat alleen voor zichzelf moet zorgen: „America first”. Het volgende moment pleitte hij voor interventionisme, en het promoten van ‘westerse waarden’. Amerika moet overal en nergens tegelijk zijn.

read more

 


If you like our blog, take a look at our upcoming speakers.