Algemene Voorwaarden

 1. Het John Adams Institute is een handelsnaam en website van Stichting John Adams Institute en is gevestigd op Herenmarkt 95A, 10 13 EC, Amsterdam. Ingeschreven bij het KVK onder nummer 41206189.
 2. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket. Deze zijn de koop via de website of aan de gastenbalie.
 3. Levering: Evenementen waarvoor tickets worden gekocht vinden over het algemeen binnen twee maanden plaats. De datum en het tijdstip van het evenement staan op de tickets, bewaar deze goed. Een ticket geeft toegang tot dat specifieke evenement op de aangegeven datum en tijd.
 4. Annulering/Retour: Eenmaal gekochte tickets, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de voorstelling is verplaatst of wordt geannuleerd, heb je uiteraard recht op restitutie.
 5. Alle publicaties van Het John Adams Institute met betrekking tot het programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen, zoals aanvangstijden en zaalwijzigingen. Hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Het John Adams Institute is niet aansprakelijk voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.
 6. Gedrag: Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot ons bedrijf of tot een zaal worden ontzegd.
 7. Aanwijzingen personeel: Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 8. Consumpties: Het meebrengen van consumpties is afhankelijk van het beleid van de zaal waarin het evenement plaatsvindt.
 9. Opnames: Het is alleen toegestaan om tijdens de voorstelling beeld -of geluidopnames te maken voor privégebruik.
 10. The John Adams Institute is gerechtigd foto, video-opnames en geluidopnames te maken.
 11. Dit regelement kan, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.
 12. Klachten: Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze medewerkers. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen klachten schriftelijk worden ingediend via John Adams Institute, Herenmarkt 95A, 1013 EC Amsterdam of per mail naar info@john-adams.nl, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste 14 dagen na het voorval.