Algemene Voorwaarden

 1. The John Adams Institute is een handelsnaam en website van Stichting The John Adams Institute en is gevestigd op Herenmarkt 97, 10 13 EC, Amsterdam. Ingeschreven bij het KVK onder nummer 41206189.
 2. Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs of ticket. Deze zijn de koop aan de kassa of via de website.
 3. Levering: Evenementen waarvoor tickets worden gekocht vinden over het algemeen binnen twee maand plaats. De datum en het tijdstip van het evenement staat op de tickets, bewaar deze goed. Een ticket geeft tot dat specifieke evenement op de aangegeven datum en tijd.
 4. Annulering/Retour: Eenmaal gekochte tickets aan de kassa of via de website, kunnen niet worden geretourneerd. Indien de voorstelling is verplaatst of wordt geannuleerd, heb je uiteraard recht op restitutie.
 5. Alle publicaties van The John Adams Institute met betrekking tot het programma zijn onder voorbehoud van wijzigingen zoals bijvoorbeeld aanvangstijden en zaalwissels en hier kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleent. The John Adams Institute is niet aansprakelijk te stellen voor gevolgschade van een voorstelling die om welke reden dan ook uitvalt.
 6. Gedrag: Bij agressief of ander ontoelaatbaar gedrag kan u de toegang tot ons bedrijf worden ontzegd.
 7. Aanwijzingen Personeel: Iedere bezoeker dient de aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 8. Consumpties: Het meebrengen van (eigen) etenswaren of drank is afhankelijk van het beleid van de zaal waarin het evenment plaatsvindt.
 9. Opnames: Het is alleen toegestaan om tijdens de voorstelling audio, foto- of filmopnames te maken voor privégebruik.
 10. The John Adams Institute is gerechtigd foto, video-opnames en geluidopnames te maken. Bij evenementen kunnen er bijvoorbeeld foto’s gemaakt worden. Bezoekers maken geen bezwaar tegen publicatie hiervan.
 11. Dit regelement kan, zonder kennisgeving vooraf, worden bijgewerkt of aangepast.
 12. Klachten: Indien u een klacht of opmerking heeft verzoeken wij u deze zo snel mogelijk kenbaar te maken bij onze medewerkers of leidinggevende. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen klachten schriftelijk worden ingediend en worden opgestuurd naar The John Adams Institute /Herenmarkt 97, 1013 EC Amsterdam of per mail naar info@john-adams.nl worden verstuurd, echter altijd binnen een redelijke termijn en ten hoogste 14 dagen na het voorval.